Nieuwe Aarde Praktijk Kristallijn
Coaching met Lida

Privacy verklaring

De privacy van mijn cliënten is voor mij van onschatbare waarde. Ik maak daarom géén gebruik van cookies of andere verzinsels die het bezoek van mijn website in de gaten houden.
Wel ben ik wettelijk verplicht een patiëntendossier bij te houden. Ik houd dit niet digitaal bij, omdat er dan altijd een zeker risico is dat de gegevens in de verkeerde handen terecht komen. Mijn handgeschreven patiëntendossier stel ik uitsluitend ter beschikking aan derden (waaronder andere therapeuten) na schriftelijke en van handtekening voorziene toestemming van de cliënt.
Ik houd mij hierbij ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (zie hiervoor AVP).

AGENDA


Workshop


© 2017 Lida Brinkkemper