Nieuwe Aarde Praktijk Kristallijn
Coaching met Lida

Manische depressiviteit

De manisch depressieve mens is onevenwichtig. Als je nu weet hoe dat proces zich voltrekt in die mens die dan de ene kant opschiet en dan weer de andere kant, dan begrijp je wat er gebeurt. En dan zou je als je daar voor kiest er iets aan kunnen doen. Dat het geen gemakkelijk proces is, is heel goed te begrijpen. Maar het leven is nou eenmaal niet altijd makkelijk! Toch is het belangrijk goed voor je gezondheid te zorgen.
De manische kant wordt gevoed door een krachtig geworteld oerheimwee naar de Bron waar we allen in liefde en vrede ooit samen leefden. Manisch depressieve mensen willen terug, alleen maar dat. Koste wat het kost terug naar dat vredige, gelukzalige leven en niets willen ze te maken hebben met al die Dualiteit op aarde.
Daardoor is een lange weg van zelfafwijzing afgelegd waardoor de aura zeer is verzwakt. Er kan dan een splitsing in de aura ontstaan. Als dat gebeurd is, dan trekt die mens zich helemaal terug in zijn hoger zelf en negeert zijn lager zelf volkomen. Alles lijkt leuk, fijn en vrolijk te zijn “daar boven”.

De volgende stap is met een harde dreun terug op aarde te keren. Daar ontkom je niet aan! Daar hebben we immers onze opdracht! Het leven is Dualiteit!
Door vrede te sluiten met alle delen van het zelf, hogere en lagere aard, kun je pas deelnemen aan het verzoek van de schepper, namelijk de geest in de materie brengen!

Waar komt nu de Depressiviteit vandaan?

Doordat de Manische kant terug moet zakken in de lagere aard van de mens voelt die aan als “Ben ik weer in die materie gezakt!” En dat is wat ik niet wil. Doordat de aura door het niet met beide benen in het duale leven willen staan, gespleten kan zijn, wordt die niet goed gevoed door de Kosmische impuls. Dan is er een slechte doorstroming en het gevolg is depressiviteit. Men wordt somber en zoekt weer naarstig de weg terug in het hoger zelf.
De weg naar een evenwichtig, gezond en gelukkig leven ligt nooit in dit proces. Pas als je aanvaardt dat het leven op aarde het leven is wat geleefd moet worden met acceptatie van alles wat is, dan pas kan er een omkering plaatsvinden.

De aura kan geheeld worden als je kiest voor een leven zoals het van je verwacht wordt door de schepping waar we allemaal deel van zijn.
Stap voor stap kun je de weg van zelfacceptatie gaan, door je zelf niet meer af te wijzen. In een leven met Dualiteit kan de weg naar genezing plaatsvinden.

Wil je graag hulp bij dit proces?
Bel me voor een afspraak, en we kijken samen hoe jouw leven een gelukkiger en evenwichtiger leven kan worden. Al na één healing sessie voel je duidelijk resultaat.

AGENDA


Workshop


© 2017 Lida Brinkkemper